Tips & downloads

Top-40 meest gestelde vragen over Brexit en Douane

31 december 2020

Bekijk hier de pdf met de top-40 meest gestelde vragen over Brexit en Douane.

Brexit-deal: belangrijke aandachtspunten voor ondernemers op een rij

30 december 2020

De Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk kwamen op donderdag 24 december, na lang onderhandelen, tot een handelsakkoord. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er uiteindelijk een akkoord is gesloten waardoor er voor ondernemers veel onnodige schade is afgewend. Maar we moeten ons niet rijk rekenen: vanaf 1 januari zal handel met het VK een stuk moeilijker worden. Na het bestuderen van de Brexit-deal en een inventarisatie onder hun leden zetten de ondernemersorganisaties de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemers op een rij.

Gelijk speelveld in Brexit-deal
In het handelsakkoord lijken er stevige afspraken gemaakt over het behouden van het gelijke speelveld (Level Playing Field). Er zijn gedetailleerde teksten vastgelegd over staatssteun, belastingen en subsidies. Maar we zullen in de praktijk moeten kijken hoe hard deze afspraken zijn en hoe goed ze gaan werken. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat ook het kabinet aangeeft hier nauwlettend op toe te zien de komende periode.

Geen import- en exporttarieven
Misschien wel het meest in het oog springende element uit het akkoord: er komen geen import- en exporttarieven op Britse en Europese producten. Wel moeten producten een oorsprongsverklaring kunnen overleggen. Hierover zijn specifieke afspraken gemaakt in het akkoord.

Toename douaneformaliteiten
Deal of no-deal: het was al enige tijd duidelijk dat er vanaf 1 januari grenscontroles komen tussen de EU en het VK. Dit brengt voor ondernemers extra kosten met zich mee en zorgt voor een aanzienlijke toename in administratieve lasten. Verder komen er strengere cabotageregels voor vrachtvervoer. Voor ondernemers is het belangrijk dat er voldoende capaciteit is om de procedures zo goed mogelijk te laten lopen. Ook de status van de authorised economic operators (AEO), partijen die bij het voldoen aan bepaalde eisen lichtere controles kunnen genieten, zou breder moeten zijn dan alleen het huidige overeengekomen punt van ‘productveiligheid’.

Meer certificaten nodig
Vanaf 1 januari komt er wederzijdse productcertificering voor producten die de grens over gaan tussen de EU en het VK. Dit betekent dat er aanzienlijk meer certificaten nodig zijn om export mogelijk te maken. Voor een product binnen de SPS (sanitaire en fytosanitaire regels) groep als vlees en groente moet er bij elke zending een certificaat komen. Daarnaast wordt de certificering van industriële producten niet meer over en weer erkend. Onder bedrijven is er zorg over de capaciteit aan de Nederlandse zijde om de extreem veel benodigde certificaten af te kunnen leveren. Verder zal het in de praktijk ondoenlijk zijn om elke partij visueel te inspecteren. Het op eenvoudige wijze elektronisch en automatisch kunnen certificeren is dan ook een vereiste om de handel op gang te kunnen houden. Daarnaast zijn er aan Britse zijde nog onzekerheden over het Border Operating Model (BOM) en we hopen dat hier snel meer duidelijkheid over is. Het ontwikkelen van een goed afgestemde digitale informatieoverdracht met het VK zou voor veel ondernemers heel handig zijn. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de Nederlandse overheid op om te kijken of er binnen het akkoord mogelijkheden zijn om hierover bilaterale afspraken te maken.

BTW-regeling onduidelijk
Vanaf 1 januari valt het VK buiten de BTW-unie. Dit betekent dat de mogelijkheid voor ondernemers om de BTW makkelijk terug te vragen, komt te vervallen. Op dit moment is het voor veel ondernemers nog onduidelijk wat zij moeten doen om ook in de toekomst hun BTW terug te kunnen vragen. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de overheid op om op korte termijn met meer informatie te komen over deze BTW-regeling.

Aanmelden voor Brexit Adjustment Reserve
Het Brexit Adjustment Reserve (BAR) is een gezamenlijke pot van de EU, bedoeld om de economische en sociale gevolgen van Brexit op te vangen voor de zwaarst getroffen sectoren. Op dit moment is het nog onduidelijk welke partij (bv. ondernemers of brancheorganisaties) zich waar kan melden om aanspraak te kunnen maken op eventuele financiering.

Clausules kunnen handel beperken
In het handelsakkoord zijn enkele clausules opgenomen die toekomstige beperkingen in handel alsnog mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het behouden van de mogelijkheid om de vrijstelling van de EU invoerrechten op geïmporteerde grondstoffen te combineren met VK-tariefpreferenties voor eindproducten die na bewerking in de EU de EU oorsprong hebben verkregen. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op om dit goed in de gaten te houden en te zorgen dat deze losse eindjes geen handelsbarrières worden.

Missende elementen
Hoewel er over een aantal zaken afspraken zijn gemaakt in het akkoord, zijn er ook de nodige elementen die missen. Zo is er op dit moment nog veel onduidelijkheid op het gebied van investeringsbescherming, klimaatbeleid en is er voor financiële diensten nog weinig geregeld. Ook voor de visserij is het een hard gelag dat zij de komende vijf jaar fors moet inleveren op haar toegang tot de Britse wateren. Toch bevat het akkoord een aantal aanknopingspunten om in de toekomst nadere afspraken te maken.

Zorg dat u klaar bent voor 1 januari met de vernieuwde Brexit Impact Scan

22 oktober 2020

De Brexit Impact Scan is vernieuwd met nieuwe en actuele informatie over wat u als ondernemers nu al kan regelen voor uw bedrijf. Kijk daarom snel op www.brexitloket.nl/impactscan om te kijken of u als bedrijf klaar bent om zaken te doen met het Verenigd Koninkrijk in 2021.

Evofenedex, ACN en TLN/Fenex lanceren slimme Brexit-tool voor uitbesteden douane en logistiek

14 oktober 2020

Voor mkb-ondernemers die vanwege de brexit hun werkzaamheden voor douane en logistiek willen uitbesteden, lanceren evofenedex, ACN en TLN/FENEX vandaag een gratis Brexit-tool. Vanaf 1 januari 2021 moet er bij handel met het Verenigd Koninkrijk aangifte voor invoer en uitvoer worden gedaan. Hierover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt en er moet ook veel informatie worden uitgewisseld. De nieuwe tool helpt hierbij.

Algemeen overzicht tijdens de Brexit overgangsperiode

24 september 2020

Het VK heeft op 31 januari 2020 de EU verlaten. Op dat moment is de overgangsperiode uit het terugtrekkingsakkoord van kracht geworden, die op 31 december 2020 (einde dag) afloopt. Gedurende de overgangsperiode is het VK nog aan het Unierecht gebonden en is er weinig veranderd. Tijdens deze overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstig partnerschap.

Ook als er afspraken worden gemaakt zal na het aflopen van de overgangsperiode veel veranderen voor iedereen: overheden, instellingen, bedrijven en burgers. De Rijksoverheid spant zich in samenwerking met alle stakeholders tot het uiterste in om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de nieuwe situatie per 1 januari 2021. Dit overzicht geeft een samenvatting van de verschillende voorbereidingen die momenteel getroffen worden op het niveau van de Rijksoverheid, ook wel de readinessplanning genoemd. Het overzicht is een momentopname. Afhankelijk van de onderhandelingen kunnen maatregelen nog veranderen. Over eventuele contingency maatregelen, bedoeld om de meest nadelige effecten op te vangen als er geen toekomstig partnerschap tot stand komt, zal pas op een later moment een besluit worden genomen.

Bekijk het interactieve document ‘Overzicht gevolgen en maatregelen Brexit inteactief.pdf

Europese Commissie publiceert belangrijke informatie voor ondernemers die handel drijven met het VK

8 september 2020

In een brief aan hun leden wijzen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op de nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie voor bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. In deze richtlijnen –inclusief handige Brexit checklist– staat alle belangrijke informatie rond veranderingen in belasting- en douaneformaliteiten bij handel met het VK op een rij.

Nu de onderhandelingen tussen de EU-VK muurvast lijken te zitten is het voor ondernemers van belang zich goed voor te bereiden op zaken die hoe dan veranderen per 1 januari 2021. In een eerdere oproep wezen beide organisaties al op Brexit readiness notes en de nieuwe douaneformaliteiten die hoe dan ook -deal of no deal- gaan veranderen. De Europese Commissie heeft duidelijk aangeven dat het de verantwoordelijkheid is van het bedrijfsleven om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op alle mogelijke scenario’s. De inzet van VNO-NCW en MKB-Nederland blijft echter nog steeds dat er een zo breed mogelijke deal moet komen die zoveel mogelijk aspecten en factoren omvat.

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers logischerwijs andere zorgen aan hun hoofd (gehad), maar ondernemers doen er goed aan om zich goed voor te bereiden op de Brexit. Doe dus de brexit impact scan, lees de nieuwe richtlijnen, check de checklist en kijk op brexitloket en hulpbijbrexit.nl wat je nu al kan doen, zoals je douanezaken regelen.

Brief douane: aandachtspunten ondernemers in voorbereiding op Brexit

27 juli 2020

Voorbereiding op Brexit: aandachtspunten en te nemen maatregelen

In de voorbereiding op Brexit vragen in elk geval de volgende zaken om aandacht; zaken die u of uw intermediair dit jaar moet regelen.

Na afloop van de Brexit-overgangsfase gelden voor de handel met het VK douaneformaliteiten
Om zaken met de Douane te kunnen doen, moet u over een identificatienummer beschikken: het zogeheten EORI-nummer. Hebt u nog geen EORI-nummer? Vraag dit dan aan bij de Nationale Helpdesk (088 156 66 55), of raadpleeg de website van de Douane: www.douane.nl/brexit.

Voor de handel met het VK moet u straks aangifte doen in de systemen van de Douane
Bent u van plan om zelf aangifte te doen? Zorg dan dat u beschikt over de Registratie elektronisch berichtenverkeer. Hebt u nog geen registratie? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk (088 156 66 55), of raadpleeg de website van de Douane: www.douane.nl/brexit.

Om zelf aangifte te kunnen doen, hebt u ook software nodig. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Douane.

Bent u niet van plan zélf aangifte te doen? Meld u dan aan bij een douane-expediteur of douaneagent die voor u aangifte doet.
Na de overgangsperiode moet u ook in het VK rekening houden met douaneformaliteiten

Op de website van de Britse overheid ziet u hoe u zich voorbereidt om straks zaken met het VK te doen: https://www.gov.uk/transition.

Tijdelijk goederen naar of uit het VK
Brengt u goederen tijdelijk naar het VK of haalt u goederen tijdelijk uit het VK, dan kan het zijn dat u een vergunning van Douane moet hebben. Informeer naar de mogelijkheden van veredelingsvergunningen of de vergunning tijdelijke invoer of kijk op de website van Douane.

Voor de btw gelden de intracommunautaire regels straks niet meer
Doet u zaken met het VK na afloop van de Brexit-overgangsperiode? Dan moet u niet alleen invoeraangifte doen, maar ook btw betalen bij de Douane. Doet u liever btw-aangifte, in plaats van direct te betalen bij de Douane? Vraag dan een ‘Vergunning artikel 23’ aan bij uw belastingkantoor. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl, bij ‘Vergunning artikel 23 aanvragen’.

In- en uitvoeren van dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten na afloop van overgangsperiode
Agrarische zendingen van en naar derde landen moeten meestal voorzien zijn van een gezondheidscertificaat. Die worden in het land van vertrek afgegeven door de bevoegde autoriteit. In Nederland hebt u (of uw intermediair) voor een gezondheidscertificaat bij exportzendingen toegang nodig tot e-CertNL. Dit is het NVWA-systeem dat de aanvraag en afgifte van exportcertificaten regelt.

Importzendingen moet u aanmelden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij import uit het VK moet een gezondheidscertificaat uit het VK worden overgelegd. Om zendingen aan te melden, moet u ook bekend zijn bij de NVWA én de voor uw bedrijf relevante inspectiedienst(en). Het importeren van levende dieren (anders dan huisdieren) en dierlijke producten in de EU kan alleen maar via een Inspection Centrum (voorheen: Border Inspection Point). Meer informatie vindt u op de NVWA website: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit.

Digitaal melden douanedocumenten bij vervoer goederen via Nederlandse zeehavens na afloop overgangsperiode
Het digitaal voormelden van douaneformaliteiten via Portbase is verplicht bij alle ferry terminals en het merendeel van de shortsea terminals. Zonder correcte voormelding krijgt u géén toegang tot de terminals en kunt u uw lading niet vervoeren.

Voormelden kan de importeur of exporteur doen, maar ook de douane-expediteur, douaneagent of de vervoerder. Spreek samen goed af wie dit doet. Controleer vooraf via Portbase of de terminal de vereiste douanedocumenten heeft ontvangen. Zonder de juiste douanepapieren heeft de vervoerder geen toegang tot de terminal.

Kom nu in actie! Op www.getreadyforbrexit.eu is te lezen welke vijf stappen u moet zetten om goederen snel via de Nederlandse havens te vervoeren.

Denk ook aan minder voor de hand liggende gevolgen
Brexit kan u ook raken op manieren die u misschien niet verwacht. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde markttoegang voor diensten, en voor ketenpartners van u die zaken doen met het VK. En aan extra voorwaarden voor datadoorgifte aan het VK, of mogelijke wijzigingen in roaming tarieven. Kijk voor meer informatie op www.brexitloket.nl.

Doe de Brexit Impact Scan!
Wilt u nagaan welke gevolgen Brexit voor uw bedrijf nog meer heeft? Doe de Brexit Impact Scan op www.brexitloket.nl.

VOORBEREIDEN OP BREXIT: NIEUW STAPPENPLAN DOUANE VOOR ONDERNEMERS

3 juli 2020

Op 31 december 2020 verloopt de overgangsperiode tussen het VK en de EU. Dit betekent dat u als ondernemer tot het einde van dit jaar de tijd heeft om uw voor te bereiden op Brexit. Ongeveer 35.000 Nederlandse bedrijven doen zaken met het Verenigd Koninkrijk, maar hebben weinig tot geen ervaring met douaneprocedures. Om het voor deze groep ondernemers makkelijker te maken heeft de Douane een nieuw stappenplan gemaakt. Hierin staat alle actuele informatie rond zaken douaneprocedures, waaronder de doorlooptijden die daar voor staan bij de Douane. Meer weten? Neem contact op met je expediteur of met de Nationale Helpdesk Douane via 088 156 6655. Of kijk op: www.douane.nl/voorbedrijven. En misschien nog wel het belangrijkste: vergeet niet snel maatregelen te treffen! Want een goede voorbereiding kost enkele maanden, zie onderstaand schema.

Vrijdag 12 juni heeft de Britse douane meer bekendgemaakt hoe ze vanaf januari te werk gaan

12 juni 2020

Lees hier meer. Kort samengevat:

 1. Vanaf januari 2021: Voor het importeren van standaard goederen in het VK is het nodig om je voor te bereiden op de reguliere douane-eisen voor buiten de EU, zoals het bijhouden van gegevens over de geïmporteerde goederen en het invullen van douaneaangiften binnen 6 maanden. Voor alle invoer in het VK moeten tarieven worden betaald, maar betalingen kunnen worden uitgesteld totdat de douaneaangifte is gedaan om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen. Er zullen controles plaatsvinden op gecontroleerde goederen zoals alcohol en tabak. Bedrijven zullen ook moeten herzien hoe ze btw rekenen over ingevoerde goederen. Er zullen daarnaast fysieke controles plaatsvinden op de plaats van bestemming of in andere aangewezen faciliteiten op alle levende dieren en planten met een hoog risico en dienen vooraf gemeld te worden.
 2. Vanaf april 2021: Voor het invoeren van alle producten van dierlijke oorsprong (POAO) en alle gereguleerde planten en plantaardige producten is het nodig dit vooraf te melden en te voorzien van relevante gezondheidsformulieren.
 3. Vanaf juli 2021: Voor alle goederen zal er aangifte moeten worden gedaan bij het aangiftepunt en moeten de geldende tarieven worden betaald. Volledige veiligheids- en beveiligingsverklaringen zullen vereist zijn, en  voor SPS-goederen (die een (fyto)sanitair certificaat moeten hebben) zullen er meer fysieke controles en testen plaatsvinden. Deze controles op dierlijke- en plantaardige producten zullen plaatvinden op de grenscontroleposten van het VK.

Het precieze model dat het VK zal hanteren voor hun grenscontroles zal in juli 2020 gepresenteerd worden. Deze aanpak geldt voor de handel tussen het VK en de EU en dus niet voor de handel tussen Noord-Ierland en Ierland of tussen Noord-Ierland en het VK. Deze handelsstromen zijn opgenomen in het terugtrekkingsakkoord.

Meer weten hoe je in Nederland je doaunezaken moet organiseren en  wat er van je verwacht wordt vanaf 1 januari klik hier.

Preferentiële oorsprong in de overgangsperiode Brexit

5 februari 2020

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 is een overgangsperiode in werking getreden, die loopt tot  31 december 2020. In deze overgangsfase blijven de wetten en regels van de EU gelden voor het VK. Wel moeten ondernemers die zakendoen met partnerlanden voorbereid zijn op mogelijke complicaties op het vlak van de oorsprongsregels.

In het zogenoemde terugtrekkingsakkoord is namelijk afgesproken dat het VK gedurende de overgangsperiode behandeld wordt als een EU-lidstaat. In een ‘note verbale’ heeft de Commissie vervolgens aan alle handelspartners meegedeeld dat het VK in de overgangsfase wordt behandeld als een Lidstaat van de EU. Dit betekent dat bij uitvoer van producten vanuit de EU geen onderscheid wordt gemaakt tussen onderdelen en componenten die uit het VK óf uit de EU-lidstaten komen. Het is echter niet te garanderen dat andere landen van buiten de EU deze afspraak ook zullen respecteren. Dit zou kunnen betekenen dat bij de export naar landen buiten de EU waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten – zoals Japan, Canada en Zuid-Korea – VK-onderdelen niet langer meetellen als EU-onderdelen voor de bepaling van de preferentiële oorsprong, en het daarmee samenhangende tariefvoordeel. Overeenkomstig de oorsprong-protocollen kunnen preferenties evenwel alleen worden geweigerd na een verificatieproces, indien het land van uitvoer geen antwoord geeft of het antwoord ontoereikend is.

Zodra er meer duidelijkheid is over de toepassing van de preferentiële oorsprongsregelgeving in de overgangsfase Brexit, wordt het bedrijfsleven daarvan via de gebruikelijke communicatiekanalen onmiddellijk in kennis gesteld. Mocht je meer vragen hebben neem dan contact op met de douane.

Bron: Douane

Test jouw Brexit kennis via checkjebrexit.nl

26 september 2019

Op de nieuwe site checkjebrexit.nl kun je snel testen of jij de overkant van het kanaal haalt met je product of dienst na Brexit. Doe het spel en kijk hoe goed jij en je collega’s zijn voorbereid op Brexit.

Nieuw Brexit-magazine boordevol praktische tips en voorbeelden

26 september 2019

‘Bedrijven en instellingen moeten blijven doorgaan met hun Brexit-voorbereidingen’ roept iedereen in koor. Maar wat dan? En hoe dan? In dit handzame en informatieve magazine vindt u tal van handige tips en adviezen, to do-lijstjes, nuttige links en inspirerende verhalen van andere ondernemers die met Brexit bezig zijn. Download het nieuwe magazine hier.

Snel via de Nederlandse havens na Brexit?

23 september 2019

Wil je ook na Brexit snel via de Nederlandse havens naar het VK? Kijk dan deze animatie. Via de ketenbrede oplossing van Portbase voldoet u eenvoudig aan de douaneformaliteiten die gaan gelden voor zowel het shortsea- als het ferryverkeer. Bij een no-deal Brexit direct op 1 november 2019, bij een deal na een overgangsperiode op 1 januari 2021. Zorgt u dat u tijdig klaar bent? Samen voorkomen wij vertragingen! Kijk hier eventueel meer instructievideo’s van portbase.

Alle noodmaatregelen van de EC, Nederland en het VK op een rij

17 september 2019

Benieuwd wat voor noodmaatregelen de EU, het VK en NL allemaal hebben genomen i.v.m. een no-deal Brexit? Lees alles in dit handzame document van onze collega’s in Brussel met veel handige links. Zie ook een handige tijdlijn van de EU.

Europese Commissie publiceert checklist voor ondernemers

5 september 2019

De Europese Commissie heeft op 5 september een handzame checklist gepubliceerd voor ondernemers om te kijken hoe voorbereid je bent op Brexit. Kijk hier voor de download en loop de lijst goed na als je zaken doet met het VK, zodat je aan alles hebt gedacht.

De nieuwe lijst is onderdeel van een breder pakket aan noodmaatregelen van de Europese Commissie dat ze gisteren bekendmaakte in haar zesde Brexit communicatie. Zie hier alle informatie. Daar is ook nog veel meer informatie te vinden voor iedereen die zich moet voorbereiden op een no-deal Brexit.

Vragen over betalingsverkeer en Brexit?

17 april 2019

Kun je na de Brexit nog gewoon pinnen? Of geld overmaken naar bedrijven in het VK? Deze en andere vragen rond betalingsverkeer waren reden voor De Nederlandsche Bank om een dossier Brexit op de DNB website in te richten waar de antwoorden op deze en nog meer vragen te vinden zijn. Behalve de Q&A’s staan er elf links naar informatie van DNB en andere partijen over Brexit m.b.t. de stand van zaken, voorbereidingen en gevolgen.

Tips voor ondernemers in de zorg

11 april 2019

Bent u ondernemer in de zorgsector en doet u zaken met het VK? Dan kan Brexit (en zeker een no-deal scenario) een enorme impact hebben op uw bedrijf. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft inmiddels uitgebreid geïnventariseerd waar ongewenste gevolgen van een no deal-Brexit kunnen optreden. Het gaat om eventuele consequenties voor patiënten, professionals, instellingen en bedrijven in de zorg. Hier vindt u informatie die de zorgsector ondersteunt bij de voorbereidingen op mogelijke gevolgen van vooral een no deal-Brexit.

Lees hier de 10 dingen die we nog niet weten over Brexit.

28 maart 2019

Ook al is sprake van veel chaos en onduidelijkheid rondom Brexit. Veel weten we al wel. Zo kan je je douanezaken en vergunningen al regelen vooruitlopend op de nieuwe handelsrelatie met het VK. Ook kan je je supply-chain doorlichten en rekening houden met voorraden, vraaguitval en bijvoorbeeld wisselkoersrisco’s. Toch zijn er nog altijd veel dingen die we ook niet weten. Lees hier tien dingen die we nog niet weten over Brexit. Had jij hier al aan gedacht? Nee, doe dan nu de Brexit Impact Scan.

Handige praatplaten met informatie over een no-deal.

4 maart 2019

Onlangs publiceerde de Rijksoverheid een aantal handige praatplaten voor burgers en ondernemers met de gevolgen van een no-deal Brexit en de maatregelen die daar voor zijn genomen. Bekijk hier deze handzame en informatieve overzichten met alles over de zorg tot aan de gevolgen voor burgers en ondernemers.

Je spullen snel vervoeren via de Nederlandse havens na Brexit?

Kom in actie! Surf nu naar www.getreadyforbrexit.eu  

21 februari 2019

Samenwerkende organisaties in de Nederlandse havens zorgen met een slimme oplossing dat alle lading ook na de Brexit snel via Nederlandse havens vervoerd kan worden. Om de zaak goed te laten werken, is het wel cruciaal dat elke partij in de logistieke keten meedoet. De website www.getreadyforbrexit.eu legt exact uit wat je moet doen. Daar staat ook per doelgroep een duidelijke beschrijving van de te nemen acties.

Kom nú in actie! Zodat u straks eenvoudig voldoet aan de nieuwe douaneformaliteiten die straks gelden voor zowel het shortsea- als het ferryverkeer. Zorgt u dat u tijdig klaar bent? 29 maart 2019 is heel dichtbij. Samen voorkomen wij zo vertragingen en blijft NL een belangrijke gateway naar het VK!

13 tips voor ondernemers met brexit-angst

14 februari 2019 – door ABN-AMRO

Op 30 maart aanstaande kunnen er slagbomen staan voor de veerboot naar Groot-Brittannië. De helft van de Nederlandse ondernemers die handelt met het Verenigd Koninkrijk (VK) is niet of nog nauwelijks voorbereid op de mogelijkheid van een ‘harde’ brexit. Daarom hier 13 simpele tips van ABN-AMRO econoom Loek Caris om voor 29 maart alsnog brexit-ready te worden.

Britse douane stuurt brief aan ondernemers met concrete tips

5 februari 2019

In navolging van de Nederlandse douane/belastingdienst heeft nu ook de Britse douane (HMRC) Europese ondernemers geïnformeerd over wat ze moeten doen in het geval van een no-deal-Brexit. Bijgevoegd vindt u een brief van de Britse HMRC waarin de stappen worden uiteengezet die Europese bedrijven die met het VK handelen moeten nemen om zich voor te bereiden op een no-deal scenario.

De brief is gericht aan alle bedrijven die in het VK zijn geregistreerd en momenteel goederen verhandelen tussen het VK en de rest van de EU. De inhoud van de brief richt zich op onder meer:

 • Het doen van douaneaangiften en informatie over de stappen die daarvoor nodig zijn,
 • De introductie van Transitional Simplified Procedures (TSP) voor import in het Verenigd Koninkrijk, zoals:minimale douaneformaliteiten,
  1. minimale douaneformaliteiten
  2. uitgestelde betaling van invoerrechten, en
  3. uitstel van betaling van de invoerbelasting
 • Veranderingen in de BTW

Lees hier de hele brief.

Brexit To Do: wat kunt u nu regelen en hoe?

7 december 2018

Blijf u voorbereiden op Brexit. Wat kunt u nu doen? Met deze Brexit To Do-lijst bieden wij u een praktisch overzicht van zaken waar u rekening mee moet houden.

Wilt u een analyse over deze onderwerpen, gericht op uw bedrijf? Doe dan de Brexit Impact Scan!

Brexit: ‘Heeft u al aan uw werknemers gedacht?’

7 december 2018

Uit een inventarisatie van werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat werkgevers tot nu toe te weinig bezig zijn met wat Brexit kan betekenen voor werknemers. AWVN-adviseurs internationale arbeidsmobiliteit Ruud Blaakman en Armand Lahaije leggen in een vlog (zie video hieronder) uit hoe en op welke terreinen u actie moet ondernemen. Zij doen dit aan de hand van hun schijf van vijf. Wilt u meer informatie voor een gedegen voorbereiding op de brexit en wat het betekent voor uw HR-strategie? Kijk dan hier.

‘De Brexit onduidelijk? Helemaal niet!’

Zes tips om vandaag nog aan de slag te gaan

25 juni 2018

Vaak krijgen we de vraag wanneer moet ik iets geregeld hebben voor Brexit? Ook horen we dat veel ondernemers niet weten wat ze moeten doen vanwege alle wisselende berichten in de media. Daarom in samenwerking met Evofenedex, KvK, AWVN, KPMG Meijburg en de Douane alvast 6 simpele tips waar je vandaag al mee aan de slag kan en zodat jij er in ieder geval klaar voor bent straks:

 1. Regel je douanezaken nu in plaats van straks.
 2. Reken het zwartste Brexit-scenario al door.
 3. Kijk naar het effect van Brexit op je logistiek.
 4. Neem je personeelsbeleid en contracten onder de loep.
 5. Er komen afwijkende regels. Bereid je daar op voor.
 6. Hoe vatbaar ben jij voor wisselkoersrisico’s?

Klik hier voor alle tips in detail.

‘Wat Brexit betekent voor een voedselverwerkend bedrijf?’

12 juni 2018

Recent organiseerden KPMG, VNO-NCW, MKB-Nederland en NBCC een tweetal bijeenkomsten waarin we aan de hand van een denkbeeldig Nederlands bedrijf de diepte ingingen en verkenden wat er allemaal op je pad komt rond Brexit. Omdat deze bijeenkomst heel veel nuttige inzichten bevatte hebben we met KPMG een video gemaakt van de bijeenkomst. Kijk het seminar boordevol nuttige info hier terug en je bent weer helemaal bij om te starten met je voorbereidingen.

‘7 tips voor het mkb om je douanezaken goed te regelen

24 mei 2018

Naar schatting 35.000 Nederlandse bedrijven hebben geen enkele ervaring met douane-procedures, maar doen wel zaken met het VK. Na Brexit, en mogelijk volgend jaar maart al, krijgen zij daar echter mee te maken. Daarom de 7 belangrijkste douanezaken even handzaam op een rij. ‘Leuker kunnen we het niet maken, maar hopelijk zo wel iets makkelijker.’

 1. Heeft u al een EORI-nummer aangevraagd bij de Douane? Als het VK uit de EU stapt heeft u dit ‘douanenummer’ nodig om straks zaken te kunnen doen in/met het VK. Aanvragen kan hier.
 2. Afspraken maken met logistieke dienstverleners om douaneaangiften op te maken. Heeft u al met uw logistieke dienstverleners of bijvoorbeeld uw branchevereniging, zoals evofenedex, gesproken over wat Brexit straks voor uw logistiek kan betekenen? Zijn uw producten straks wel op tijd na Brexit?
 3. Je btw-zaken op orde? Met de ‘verleggingsregeling bij import uit niet-EU-landen’ hoeft u bij import uit het VK straks de btw niet meteen bij invoer te betalen. Dit kan dan zodra u de periodieke btw-aangifte doet. U heeft hiervoor wel een zogeheten vergunning artikel 23 nodig. Meer informatie vindt u bij de belastingdienst of vraag het uw financiële vertegenwoordiger. Lees hier trouwens meer tips over btw, Brexit en de laatste ontwikkelingen.
 4. Douanevergunningen geregeld? Als u handel drijft met het VK dan kan het zijn dat u één of meer vergunningen van de douane nodig heeft. Bijvoorbeeld als u goederen uit het VK haalt die nog niet ingevoerd worden (Vergunning douane-entrepot), of als u goederen uit het VK haalt om hier te bewerken en daarna weer terug stuurt naar het VK (vergunning Actieve Veredeling), of als u goederen tijdelijk naar het VK stuurt om daar te bewerken (vergunning Passieve Veredeling). Kijk in het handboek douane voor meer info of vraag uw adviseur om meer informatie of dit op u van toepassing is.
 5. Vooraf duidelijkheid over douanerechten? Met een zogeheten ‘Bindende Tarief Inlichting’ (BTI) van de Douane weet u als importeur vooraf waaronder uw goederen moeten worden ingedeeld qua douanetarief. Zo heeft u van te voren zekerheid over het percentage douanerecht en komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan..
 6. Vergunning Geautoriseerde Marktdeelnemer. Voor sommige douanevergunningen moet u in het bezit zijn een zogeheten ‘vergunning Geautoriseerde Marktdeelnemer’ (met een mooi woord in het Engels een ‘Authorised Economic Operator’). Een vergunning AEO wordt alleen aan betrouwbare marktdeelnemers verleend.
 7. Uitvoervergunningen voor Dual Use goederen of producten voor de defensie-industrie. Exporteert u goederen met een zogeheten dual use karakter of producten voor de defensie-industrie? Dan kan het zijn dat u straks ook voor het VK een vergunning nodig heeft. Lees er alles over in dit handboek van de Rijksoverheid

Meer weten over uw douanezaken na Brexit? Kijk op de site van de , en doe de Brexit Impact scan om te zien waar u allemaal aan moet denken.

 

N.B. Aan deze tips kunnen geen rechten worden ontleend! Neem contact op met uw branchevereniging, de douane of bijvoorbeeld uw logistiek adviseur voor de details en of zaken op uw omstandigheden van toepassing zijn.

‘Doe de Brexit Impact Scan of vraag Brexit-vouchers aan voor advies op maat

29 maart 2018

Wil je weten wat er allemaal voor jou bedrijf kan komen kijken bij de Brexit? Doe dan vanaf vandaag de Brexit Impact Scan via deze link. De nieuwe scan geeft je concrete adviezen als het gaat om je bedrijf en wat de Brexit voor impact kan hebben. Ook komen er voor kleinere bedrijven zogenoemde Brexit-vouchers via RVO waarmee je bij een deskundige advies kan inwinnen in verband met Brexit en bijvoorbeeld eventuele alternatieve markten.

Wat betekent Brexit voor je personeelsbeleid?

De naderende Brexit heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat geldt zeker voor Nederlandse bedrijven die personeel uitzenden naar het Verenigd Koninkrijk en/of Brits personeel inhuren. AWVN inventariseerde hoe zij zich voorbereiden op de Brexit. Lees hier meer en zorg dat je ook als het gaat om je HRM-beleid met alles rekening houdt.

‘Praktische tips & info van de Douane’

De Douane heeft een nieuwe pagina op haar website met praktische informatie en tips over de (gevolgen van) Brexit. Via deze link (KLIK HIER) vindt u antwoorden op vragen als ‘wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?’.

‘Schat aan Brexit-informatie vanuit de EU beschikbaar gemaakt voor ondernemers’

Op de website van de Europese Commissie is een schat aan informatie te vinden over alles waar je aan moet denken bij een (harde) Brexit. Deze informatie biedt ondernemers veel input voor hun voorbereiding. Van hele gedetailleerde zaken rond medicijnen, de toelating van gewasbeschermingsmiddelen tot de grote lijnen. Alles waar je aan kan denken is informatie over te vinden voor je voorbereiding. Omdat niet alles even makkelijk vindbaar is hebben wij een handzaam overzicht van alle websites van de Europese Commissie voor je gemaakt. Klik hier voor het overzicht.

Hoe je nu al aan de slag kan met Brexit

Vrijdag 26 januari organiseerden MKB-Nederland, VNO-NCW, de Rijksoverheid en de banken een groot event voor zo’n 200 ondernemers over Brexit. Dit leverde veel praktische inzichten op. In dit korte filmpje  geeft Robbert Wapstra van de Edel Group bijvoorbeeld vijf tips voor collega-ondernemers waar je nu al mee aan de slag kan om de risico’s van Brexit te reduceren. Voor de Edel Group, producent van hoogwaardige tapijten uit Genemuiden, is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke afzetmarkt. Als geen ander realiseren zij zich dan ook wat Brexit kan betekenen en zijn ze zich nu al aan het voorbereiden op de mogelijke gevolgen. Tijdens de bijeenkomst werden nog veel meer nuttige tips gegeven door experts en ondernemers. We hebben ze handzaam voor je samengevat op deze sheet.

PDF: 8 tips voor een goede voorbereiding op de #Brexit

Hieronder vindt u acht praktische tips om aan de slag te gaan met uw voorbereidingen op de Brexit. Klik op de afbeelding om de tips te downloaden.

PDF: IBEC Brexit Toolkit

De Ierse ondernemersorganisatie IBEC heeft een handige toolkit gemaakt voor Ierse bedrijven om zich te kunnen voorbereiden op Brexit. Klik op het plaatje hieronder om deze toolkit te downloaden.

PDF: KPMG onderzoek

Als het VK zonder akkoord de EU verlaat, leidt dat tot een hoge kostenpost voor Nederlandse bedrijven die met het land handelen. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de Rijksoverheid. Lees hier het hele rapport waar veel nuttige gegevens in staan voor ondernemers over wat er dan op hen afkomt aan handelsbelemmeringen. Klik op het plaatje hieronder om het rapport te downloaden.

PDF: BUSINESS EUROPE RAPPORT

Business Europe bracht voor diverse sectoren de gevolgen van een harde Brexit in beeld. Dit geeft nuttige inzichten voor ondernemers wat er op hen af kan komen en helpt zo weer bij de voorbereiding op Brexit Klik op het plaatje hieronder om het rapport te downloaden.

Komende periode volgen hier meer praktische hulpmiddelen en apps om aan de slag te gaan met je Brexit-voorbereiding.
Brexit-nieuwsbrief

VNO-NCW en MKB-Nederland brengen samen met partners elke twee weken een Brexit-nieuwsbrief uit met informatie hoe branches, bedrijven en overheden zich voorbereiden. Wilt u eerdere Brexit-nieuwsbrieven lezen? overzicht brexit nieuwsbrieven VNO-NCW of hier overzicht brexit nieuwsbrieven MKB-nederland

Aanmelden kan eenvoudig via deze link:

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Bekijk hier het privacy statement

Sluiten