Q & A

Vragen & antwoorden over Brexit.

Veel ondernemers lopen tegen de vraag aan wat Brexit voor hun bedrijf kan betekenen. Hieronder vindt u alvast enkele belangrijke vragen. Heeft u vragen die u mist? Ziet u zaken die niet (meer) kloppen? Mail ze ons via brexit@vnoncw-mkb.nl of vul het contactformulier in. Onder ‘tips en downloads’ elders op deze site vindt u trouwens de laatste tips om nu al heel praktisch aan de slag te gaan met uw Brexit-voorbereidingen. Verder kan u zich hier eenvoudig abonneren op onze tweewekelijkse nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en interviews. En vergeet niet de Brexit Impact Scan te doen.

Meer weten?

Meer Q&A’s voor ondernemers vindt u hier. Meer algemene informatie en informatie voor burgers vindt u hier.

Wat gebeurt er na 29 Maart 2019 en wat verandert er dan?

Klokslag 00.00 in de nacht van 29 maart op 30 maart treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Het VK is een van de grootste handelspartners van Nederland, dus Brexit heeft grote gevolgen voor het zakendoen.

Hoe de nieuwe relatie met het VK er dan uit ziet weten we nog niet. Misschien geven de Brexit-onderhandelingen pas vlak voor datum meer duidelijkheid.

 

Zakendoen met een ‘derde land’
Duidelijk is wel dat het VK uit de interne markt en uit de douane-unie wil stappen. Bereid u dus op tijd voor. Het VK kan een ‘derde land’ worden, zoals bijna elk ander land buiten de EU (denk aan de VS, Brazilië, China etc.).

Douane-aangiften worden dus onderdeel van uw invoer uit of uitvoer naar het VK. Informeer nu al hoe dit moet, laat u adviseren en besteed zaken uit.

 

Overgangsperiode (vaak Transitieperiode genoemd) of niet?
De belangrijkste vraag is de komende tijd: sluiten de EU en het VK vóór 29 maart 2019 een terugtrekkingsakkoord?

Alleen als het gehele terugtrekkingsakkoord volledig is uitonderhandeld en goedgekeurd, komt er na 29 maart een zogeheten overgangsperiode die tot 31 december 2020 zal duren. Zekerheid over een overgangsperiode is er dus waarschijnlijk pas vlak voor deze ingaat. Een terugtrekkingsakkoord inclusief een overgangsperiode betekent dat alles tijdelijk zoveel mogelijk ‘bij het oude blijft’ en dat er dus in bijna alle gevallen nog geen douaneformaliteiten zijn.

Let op:

 1. Alle veranderingen door Brexit worden van kracht:
 • Of, direct per 30 maart 2019;
 • Of, per 1 januari 2021.
 1. U weet pas kort voor 29 maart 2019 welke van deze twee data het wordt.
 2. Wat er vanaf die datum voor u verandert volgt uit de onderhandelingen van:
 • Of, het uiteindelijke toekomstige relatieakkoord tussen de EU en het VK;
 • Of, als dat akkoord er niet komt, geldt de basis van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)-spelregels.

Kortom, u heeft voorlopig geen zekerheid over wanneer er voor u wat gaat veranderen.

 

Als er geen akkoord gesloten wordt voor 29 Maart 2019, gaat Brexit dan toch door?

In principe stapt het VK per 30 maart 2019, 00.00 uur uit de EU. Als de EU geen akkoord kan sluiten met het VK (no-deal-scenario), gaan zij handelen op basis van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)-spelregels. Met de douanetarieven die daarbij horen en alle andere douanecontroles zoals bijvoorbeeld op veiligheidscertificaten.

In dat geval is het VK geen lid meer van de interne markt en de douane-unie én ligt er verder geen enkele afspraak. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de goederen die u invoert of uitvoert dezelfde douanetarieven gelden als voor andere landen waar geen aanvullende afspraken mee zijn gemaakt. Die tarieven verschillen per product en kunnen erg hoog zijn.

Voor diensten valt de markttoegang dan terug op de EU- en VK-schema’s van de General Agreement on Trade in Services (GATS). Afhankelijk van het soort dienst dat u levert heeft u dan misschien niet eens meer toegang tot de VK markt. Of kan uw dienstverlener u geen dienst meer aanbieden vanuit het VK. Ga dus vast na wat dit voor uw producten, diensten of investeringen kan betekenen. En kijk wat uw eventuele terugval-opties zijn.

 

Wat kunnen de effecten zijn als het VK en de EU zonder akkoord terug vallen op de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie?

U loopt als ondernemer tegen veel zaken aan door Brexit, maar deze zijn het zwaarst als er zonder akkoord teruggevallen moet worden op de WTO-basisregels. U krijgt dan bijvoorbeeld te maken met:

 • hoge importheffingen;
 • de meest vergaande douaneprocedures;
 • extra certificaat- en controleverplichtingen;
 • verlies van markttoegang.

Ook kunnen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK en kan het dataverkeer tussen de EU en het VK tegen problemen oplopen.

 

KPMG heeft een aantal concrete gevolgen voor ondernemers goed in beeld gebracht voor een aantal sectoren. Dit onderzoek levert u een schat aan informatie om u voor te bereiden. In deze infographic vindt u alvast kort wat voorbeelden van potentiële schade van een ‘harde’ Brexit.

 

Wat is het verschil tussen een ‘soft’ en een ‘hard’ Brexit?

Deze termen worden door iedereen anders gebruikt en roepen vaak verwarring op.

 

Hard Brexit
Feitelijk is altijd sprake van een harde Brexit, als we kijken naar wat het VK heeft aangegeven. Zij willen namelijk uit de interne markt en de douane-unie stappen. Op dit moment betekent dit dat u uiteindelijk in de toekomst altijd weer met de douaneprocedures en importtarieven te maken krijgt. En met andere extra handelsbelemmeringen.

 

In het geval van een ‘zeer harde’ Brexit, ook vaak het cliff edge scenario genoemd, ligt er geen overeenkomst en treden de WTO-spelregels in werking. Dit betekent dat u ook weer met douanetarieven aan de grens te maken krijgt.

 

In een gunstiger scenario komt er een akkoord over het kader van de toekomstige relatie en is er een transitieperiode om het toekomstige handelsakkoord helemaal uit te werken (dit is de inzet van de EU).

 

Soft Brexit
Een soft Brexit is een situatie waarin het VK hun onderhandelingspositie loslaat en bijvoorbeeld wel een douane-unie nastreeft met de EU (zoals Turkije). Of binnen de interne markt blijft (zoals Noorwegen). Ook in die gevallen is handel net wat minder soepel dan nu het geval is.

 

Hoeveel tijd heb ik om voorbereidingen te treffen voor Brexit?

De situatie is nog onzeker, maar u moet nu al de mogelijke problemen voor uw bedrijf verkennen. Breng de verschillende scenario’s in kaart. U kunt hier meer inzicht in krijgen door de Brexit Impact Scan te maken van het Rijksoverheid Brexit loket.

 

Over het tijdpad:

Op 30 maart 00.00u CET (29 maart 23.00u GMT) verlaat het VK de EU.

Hoe de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk (VK) er uitziet na dat moment is nog onduidelijk. Ook is niet zeker of er nog een overgangsperiode komt. Dat maakt dat de voorbereidingstijd kort, en de onzekerheid groot. Dat vraagt dus ondernemersinzicht en flexibiliteit van u, komend jaar.

 

Hopelijk een overgangsperiode (transitieperiode)
Het VK en de EU onderhandelen verder over een zogeheten ‘terugtrekkingsakkoord welke ook een overgangsperiode bevat tot 31 december 2020. Dit akkoord schrijft tijdelijk voor wat de handelsrelatie wordt na 29 maart 2019, totdat er permanente afspraken gemaakt worden. Als alles volgens plan gaat, gelden in die periode (tot eind 2020) zoveel mogelijk de huidige afspraken en krijgt iedereen tijd zich goed voor te bereiden op het moment waarop de nieuwe relatie met het VK ontstaat.

 

Hoe komt de handelsrelatie met het VK er uiteindelijk uit te zien in de toekomst?

Dat weten we nu nog niet. U heeft dus nog geen duidelijkheid over alle exacte gevolgen en het tijdspad voor veranderingen.

We hopen dat eind dit jaar meer duidelijk is, maar het kan nog jaren duren voordat een eventueel nieuw (handels)akkoord is uit onderhandeld en in werking treedt.

 

Het VK heeft wel aangegeven uit de interne markt en uit de douane-unie te willen stappen. Dat betekent dat u uiteindelijk altijd met de douaneprocedures en importtarieven te maken krijgt en andere extra handelsbelemmeringen.

 

Het hangt van het VK af hoe groot de handelsbelemmeringen worden. Doet u bijvoorbeeld zaken met Turkije, Noorwegen of Zwitserland (waarmee de EU verschillende vormen van samenwerking heeft), dan weet u dat er in al die modellen nog steeds méér handelsbelemmeringen zijn dan binnen de interne markt

 

Ik exporteer goederen/diensten naar het VK, wat verandert er voor mij?

Dit verschilt per bedrijf. Om een beeld te krijgen van de zaken waar u tegen aan loopt kunt u de Brexit Impact Scan maken en bijvoorbeeld kijken naar het onderzoek van KMPG.

 

Start zo snel mogelijk met het verkennen van mogelijke consequenties en start uw voorbereidingen. Maak iemand daar speciaal voor verantwoordelijk of stel een projectteam in, als uw bedrijf groot genoeg is.

 

Wat betekent bijvoorbeeld de terugkeer van de douane aan de grens voor u? Houden uw contracten rekening met veranderingen die door Brexit kunnen optreden? Wie draait op voor de extra kosten? Heeft u alternatieven voor afzetmarkten of leveranciers? Hoe afhankelijk bent u van ‘just in time’ leveringen?

 

Een aantal zaken veranderen sowieso, wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is. Douaneformaliteiten keren terug en de werkwijze op het gebied van BTW verandert.

 

Supply chain
Bekijk daarom goed en kritisch waar in uw eigen supply chain bottlenecks kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van wachttijden aan de grens. Stel daarbij vragen als: is het verstandig om een magazijn of productielocatie te verplaatsen? Is het misschien slimmer om leveranciers in andere EU-lidstaten te zoeken? Identificeer eventuele risico’s te identificeren en neem op tijd beheersmaatregelen.

 

Valutarisico’s
Ook valutarisico’s kunt u nu al afdekken. En in uw contracten kunt u al rekening met de onzekerheden rekening door zaken af te dekken. Houd uw bestaande contracten met Britse klanten of leveranciers bijvoorbeeld tegen het licht. Is het nodig om contracten vroegtijdig te heronderhandelen?

 

Belangrijk is: Heeft uw bedrijf nu geen ervaring met export naar niet EU-landen (zoals bijvoorbeeld Canada, de VS, India, Brazilië)? En heeft u daarom nu geen contact met de douane? Zorg dan dat u hier vóór Brexit op voorbereid bent.

 

Voor het exporteren van goederen buiten de EU vindt u meer informatie op: Goederen exporteren buiten de EU.

Voor het leveren van diensten buiten de EU, zie: Diensten leveren buiten de EU.

 

Krijg ik echt te maken met de douane?

Als er geen overgangsperiode komt (no-deal/cliff edge) is de Brexit altijd ‘zeer hard’, maar zelfs als er een akkoord is op 31 december 2020 zullen er, met de huidige inzet van het VK, altijd sprake zijn van een harde Brexit. Dan worden de douaneformaliteiten opnieuw ingevoerd, wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is.

Dat betekent dat bedrijven bij invoer en uitvoer douaneaangiftes moeten doen, zoals dat ook gebeurt in de handel met landen buiten de EU.

 

Laat u dus op tijd informeren over de mogelijkheden om de douane-aangifte zelf te doen of laat u adviseren bij het uitbesteden van deze aangifte.

 

Meer informatie vindt u o.a. op de website van de douane of via Evofenedex.

 

Zijn douanediensten in de EU en het VK hierop voorbereid?

In het VK en in de buurlanden als Ierland en Nederland moeten nieuwe douane-faciliteiten komen. Bijvoorbeeld in havens als IJmuiden of Hoek van Holland, waar de douane nu niet (fysiek) aanwezig is. Daar is ook extra gekwalificeerd personeel voor nodig. De Douane en de NVWA zijn derhalve al begonnen met het werven van veel extra personeel (750-930 Douane en maximaal 143 NVWA)

 

Ondernemingsorganisaties en overheden in Nederland praten met elkaar over wat nodig is. En hoe dit in goede banen kan worden geleid, zodat het handelsverkeer zoveel mogelijk en zo soepel mogelijk door kan gaan. Voor de Nederlandse export naar het VK zijn we afhankelijk van de voorbereidingen van het VK en de douane- en controle-capaciteiten daar.

 

Let op: ook al zijn de Nederlandse en Britse overheidsdiensten straks voorbereid op de grensprocessen, als uw bedrijf dat niet is dan ontstaat er toch een probleem.

 

Gaan er invoertarieven gelden voor handel met het VK?

We weten niet zeker hoe de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk (VK) er uit gaat zien, maar de kans dat invoertarieven geheven worden is groot. En als de EU geen akkoord kan sluiten met het VK (no-deal) gaan de tarieven gelden van de Wereldhandelsorganisatie. Houd daar dus rekening mee als u de mogelijke gevolgen en risico’s van Brexit voor uw bedrijf analyseert.

 

Hoe worden de belangen van ondernemers behartigd?

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de overheid en tal van brancheorganisaties een speciale Brexit-taskforce opgezet om mee te denken en input te leveren tijdens het hele proces. In Europa leveren ondernemers hun inbreng via Business Europe.

 

Heeft u het gevoel dat er te weinig aandacht is voor bepaalde aspecten? Of worstelt u met een vraag? Neem dan in eerste instantie contact op met uw brancheorganisatie, met VNO-NCW, MKB-Nederland of met de relevante overheidsdienst.

 

Ik doe niks met het VK. Dan heb ik toch nergens last van?

Ook als u binnen Nederland handelt kunt u de gevolgen van Brexit merken. Het raakt u bijvoorbeeld indirect als uw klanten exporteren naar het VK en zij te maken krijgen met minder afzet. Daarnaast kan uw toeleverancier bijvoorbeeld, zonder dat u het door heeft, producten afnemen uit het VK. Zo kan uw supply chain misschien geraakt worden.

 

Als u een grote concurrent in het VK heeft, heeft u straks misschien een concurrentievoordeel of -nadeel. Voordeel als de concurrent te maken krijgt met extra handelsbelemmeringen de EU in, of nadeel omdat de pond gedaald is.

 

Als uw concurrenten wel exporteren naar het VK en zij verliezen hun afzetgebied, dan ontstaat er ook druk op uw marktaandeel in de binnenlandse markt. Want uw concurrent wijkt dan misschien uit naar uw klanten. Kortom, neem deze gevolgen mee in uw analyse over de gevolgen van Brexit voor uw bedrijf. Bedenk mogelijke handelingsstrategieën.

 

Maar bijvoorbeeld ook als u gegevens heeft die vallen onder de privacy wetgeving (AVG) kan u hierdoor geraakt worden als die gegevens op een server staan in het VK of daar bewerkt/verwerkt worden.

 

Zijn er naast de douane andere overheidsinstanties waar ik mee te maken kan krijgen?

Ja. Zakendoen met het VK is nu bijna identiek aan zakendoen in Appelscha. Straks niet meer. U gaat instanties tegenkomen als de douane, de KvK of de NVWA.

 

Welke instanties dat zijn in Nederland en het VK hangt ook sterk af van uw sector en de uitkomsten van de onderhandelingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u te maken krijgt met dubbele procedures in zowel het VK als de EU, omdat er geen sprake meer is van 1 traject dat in beide gebieden geldig is.

Denk bijvoorbeeld aan het moeten aanvragen van markttoelatingen in zowel de EU als het VK voor exact hetzelfde product. Of het vervallen van EU toelatingen in het VK.

Bereid je voor! Meer informatie over wat Brexit kan betekenen voor o.a. het verkeer van werknemers, de financiële sector, transport, het vliegverkeer en voor bijvoorbeeld Europese onderzoeksprogramma’s kunt u vinden op de website van het Brexit loket. Op de website van veel brancheverenigingen kunt u hier ook informatie over vinden.

Brexit-nieuwsbrief

VNO-NCW en MKB-Nederland brengen samen met partners elke twee weken een Brexit-nieuwsbrief uit met informatie hoe branches, bedrijven en overheden zich voorbereiden. Wilt u eerdere Brexit-nieuwsbrieven lezen? overzicht brexit nieuwsbrieven VNO-NCW of hier overzicht brexit nieuwsbrieven MKB-nederland

Aanmelden kan eenvoudig via deze link:

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Bekijk hier het privacy statement

Sluiten